Sport v Praze

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a sportovních zařízeních nacházejících se na území hlavního města Prahy

426
Tělovýchovných
jednot a klubů
130 489
Evidovaných
osob
1 077
Sportovních
oddílů
1 368
Sportovních
zařízení