Sport v Praze

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a sportovních zařízeních nacházejících se na území hlavního města Prahy

395
Tělovýchovných
jednot a klubů
120 793
Evidovaných
osob
1 068
Sportovních
oddílů
1 277
Sportovních
zařízení