Sport v Praze

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a sportovních zařízeních nacházejících se na území hlavního města Prahy

422
Tělovýchovných
jednot a klubů
128 820
Evidovaných
osob
1 074
Sportovních
oddílů
1 360
Sportovních
zařízení