Sport v Praze

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a sportovních zařízeních nacházejících se na území hlavního města Prahy

409
Tělovýchovných
jednot a klubů
125 448
Evidovaných
osob
1 076
Sportovních
oddílů
1 286
Sportovních
zařízení