Sport v Praze

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a sportovních zařízeních nacházejících se na území hlavního města Prahy

406
Tělovýchovných
jednot a klubů
124 611
Evidovaných
osob
1 072
Sportovních
oddílů
1 280
Sportovních
zařízení