Sport v Praze

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a sportovních zařízeních nacházejících se na území hlavního města Prahy

401
Tělovýchovných
jednot a klubů
124 169
Evidovaných
osob
1 069
Sportovních
oddílů
1 279
Sportovních
zařízení