Sport v Praze

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a sportovních zařízeních nacházejících se na území hlavního města Prahy

416
Tělovýchovných
jednot a klubů
128 547
Evidovaných
osob
1 075
Sportovních
oddílů
1 359
Sportovních
zařízení