Sport ve Středočeském kraji

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, městských a školních sportovních zařízeních ve Středočeském kraji

1 192
Tělovýchovných
jednot a klubů
145 518
Evidovaných
osob
2 020
Sportovních
oddílů
1 399
Sportovních
zařízení