Sport ve Středočeském kraji

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, městských a školních sportovních zařízeních ve Středočeském kraji

1 194
Tělovýchovných
jednot a klubů
145 841
Evidovaných
osob
2 023
Sportovních
oddílů
1 399
Sportovních
zařízení