Sport ve Středočeském kraji

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, městských a školních sportovních zařízeních ve Středočeském kraji

1 174
Tělovýchovných
jednot a klubů
141 579
Evidovaných
osob
2 007
Sportovních
oddílů
1 365
Sportovních
zařízení