Sport ve Středočeském kraji

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, městských a školních sportovních zařízeních ve Středočeském kraji

1 170
Tělovýchovných
jednot a klubů
139 315
Evidovaných
osob
2 044
Sportovních
oddílů
1 362
Sportovních
zařízení