Sport ve Středočeském kraji

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, městských a školních sportovních zařízeních ve Středočeském kraji

1 176
Tělovýchovných
jednot a klubů
139 401
Evidovaných
osob
2 035
Sportovních
oddílů
1 366
Sportovních
zařízení