Sport ve Středočeském kraji

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, městských a školních sportovních zařízeních ve Středočeském kraji

1 169
Tělovýchovných
jednot a klubů
139 867
Evidovaných
osob
2 010
Sportovních
oddílů
1 365
Sportovních
zařízení