Sport ve Středočeském kraji

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, městských a školních sportovních zařízeních ve Středočeském kraji

1 174
Tělovýchovných
jednot a klubů
139 897
Evidovaných
osob
2 041
Sportovních
oddílů
1 366
Sportovních
zařízení