Sportovní zařízení

Vlastník objektu

Provozovatel objektu