Tribuna

Informace o objektu

Vlastník objektu

Technické služby města Havlíčkův Brod a.s.
IČO: 70188041

Provozovatel objektu

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
IČO: 00529672

Adresa

Ledečská 3296
58001 Havlíčkův Brod

Typ objektu

Vnitřní
1500 m2

Bezbariérový přístup

Ne

Prostory

Rozloha

Sportovní prostor 1285 m2
Klubový prostor 0 m2
Technický prostor 0 m2
Komerční prostor 0 m2

Sportovní prostor - hlavní herna stolního tenis

Plocha

160 m2

Popis

hlavní herna stolního tenisu vybavena 4 hracími stoly

herna pro stolní tenis 1x

Sporty

stolní tenis

Rozměry

D: 20m Š: 10m

Soutěžní parametry

Celostátní soutěže

Povrch

palubovka

Sportovní prostor - tělocvična zápas

Plocha

375 m2

Popis

tělocvična pro řeckořímský zápas vybavená žíněnkou

herna pro stolní tenis 1x

Sporty

stolní tenis

Rozměry

D: 20m Š: 8m

Soutěžní parametry

Celostátní soutěže

Povrch

palubovka

Sportovní prostor - tělocvična karate a šermu

Plocha

375 m2

Popis

tělocvična vybavená pro oba dva druhy sportu

jiná sportovní plocha 1x

Sporty

jiná odvětví

Rozměry

D: 20m Š: 10m

Soutěžní parametry

Pouze pro nesoutěžní (rekreační) sport

Povrch

palubovka

Sportovní prostor - tréninková hala stolního tenisu

Plocha

375 m2

Popis

tréninková hala stolního tenisu vybavená 4 hracími stoly

herna pro stolní tenis 1x

Sporty

stolní tenis

Rozměry

D: 18m Š: 10m

Soutěžní parametry

Celostátní soutěže

Povrch

palubovka