Český svaz kuší, z.s.

Obecné informace

Sídlo

Areál TJ Jiskra 1297
765 00 Otrokovice
IČO: 00553875

Kontaktní adresa


Kontakty

kaszonyi@rokospol.cz
737 211 610
crossbow-czech.cz

Statutární zástupci

Ing. Pavol Kaszonyi
předseda (prezident, ředitel)

Členství v mezinárodních organizacích

International Crossbow-shooting Union (IAU)

Adresa

Les Vernets, PO Box 169, CH 2035, Corcelles, Switzerland

28 federací