Český svaz moderního pětiboje, z. s.

Obecné informace

Sídlo

Zátopkova 100/2
16900 Praha
IČO: 62940481

Kontaktní adresa

Ve Struhách 1009/44
160 00 Praha 6

Statutární zástupci

Ing. Bohumil Hrudka
předseda (prezident, ředitel)

Členství v mezinárodních organizacích

Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM),

Adresa

Monte Carlo/Monaco
www.pentathlon.org
114 federací
European Confederation of Modern Pentathlon (ECMP)

Adresa

Moskva/Rusko

federací