Český svaz taekwon-do ITF, z. s.

Obecné informace

Sídlo

Zátopkova 100/2, PS 40 100/2
16017 Praha 6 - Břevnov
IČO: 16191285

Kontaktní adresa


Statutární zástupci

Členství v mezinárodních organizacích

International Taekwon-Do Federation (ITF)

Adresa

Draugasse 3, 1210 Vídeň, Rakousko
www.itftkd.org
127 federací
Europe ITF Taekwon-Do Federation (EITF)

Adresa

Amruseva 7, 100 00 Zagreb, Croatia
www.europe-itf.eu
federací