Česká triatlonová asociace

Obecné informace

Sídlo

Zátopkova 100/2, PS 40 100/2
16017 Praha 6 - Břevnov
IČO: 44851782

Kontaktní adresa


Kontakty

triatlon@triatlon.cz
242 429 259
www.triatlon.cz

Statutární zástupci

Členství v mezinárodních organizacích

International Triathlon Union (ITU)

Adresa

Švýcarsko, Lausanne
www.triathlon.org
150 federací
European Triathlon Union (ETU),

Adresa

Luxembourg
www.etu-triathlon.org
41 federací