Sport v Moravskoslezském kraji

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a školních sportovních zařízeních nacházejících se na území Moravskoslezského kraje

710
Tělovýchovných
jednot a klubů
106 549
Evidovaných
osob
1 402
Sportovních
oddílů
1 194
Sportovních
zařízení