Sport v Moravskoslezském kraji

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a školních sportovních zařízeních nacházejících se na území Moravskoslezského kraje

714
Tělovýchovných
jednot a klubů
107 706
Evidovaných
osob
1 444
Sportovních
oddílů
1 183
Sportovních
zařízení