Sport v Moravskoslezském kraji

Informace o tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a školních sportovních zařízeních nacházejících se na území Moravskoslezského kraje

708
Tělovýchovných
jednot a klubů
106 447
Evidovaných
osob
1 404
Sportovních
oddílů
1 192
Sportovních
zařízení